Regulamin siłowni OSiR w Człuchowie

REGULAMIN SIŁOWNI

PRZY OŚRODKU SPORTU I REKREACJI

w Człuchowie

 

 1. Siłownia czynna od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 21:00 (ostatnie wejście na siłownię do godziny 20:00).
 2. Z siłowni mogą korzystać osoby pełnoletnie.
 3. Młodzież, która ukończyła 16 rok życia, posiadające ważny karnet lub bilet jednorazowego wstępu za zgodą pisemną rodziców okazaną pracownikowi.
 4. Osoby nie mające 16 lat nie mogą korzystać z siłowni.
 5. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność.( w załączniku.)
 6. Osoby ćwiczące korzystają z siłowni na własną odpowiedzialność i nie mogą zgłaszać pod adresem OSiR żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z siłowni.
 7. Korzystać z siłowni można wyłącznie w stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym.
 8. Wchodzenie na siłownię i wykonywanie ćwiczeń odbywa się wyłącznie za zgodą pracownika.
 9. Zabrania się korzystać z urządzeń i sprzętu sportowego bez zezwolenia pracownika.
 • Należy dbać o ład i porządek siłowni oraz troszczyć się o poszanowanie sprzętu i urządzeń sportowych, po zakończeniu treningu odłożyć sprzęt na miejsce.
 • Stwierdzenie uszkodzenia urządzeń ćwiczący winni zgłosić niezwłocznie pracownikowi.

 

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie.

Bieg Krzyżka 2022r. wyniki

Wyniki Biegu Krzyżaka.

Kobiety

 1. Martyna Cukierska – 1:19,33
 2. Daria Miszczuk – 1:23,83
 3. Martyna Kosiarkiewicz – 1:34,15
 4. Marlena Pawłowska – 1:44,24
 5. Iwona lewińska – 1:45,46
 6. Oliwia Wiśniewska – 1:45,61
 7. Katarzyna Meyer – 1:57,82
 8. Dorota Orlikowska – 2:00,47
 9. Karolina Markowska – 2:01,80
 10. Kasia Kurzawińska- Jabłońska – 2:11,31
 11. Dorota Patalas – 2:12,06
 12. Anna Sikora – 2:14,29

Mężczyźni

 1. Krzysztof Sosnowski – 0:55,07
 2. Piotr Mankiewicz – 1:00,56
 3. Marcin Nickowski – 1:02,52
 4. Karol Płóciennik – 1:04,63
 5. Karol Dobbek – 1:07,48
 6. Marek Gleb – 1:12,37
 7. Maciej Kosiński – 1:13,13
 8. Kamil Gwóźdź – 1:14,34
 9. Leszek Wielewski – 1:16,68
 10. Łukasz Płóciennik – 1:17,28
 11. Jarosław Mandryk – 1:18,00
 12. Maciej Smolnicki – 1:21,57
 13. Piotr Michałowski – 1:23,02
 14. Andrzej Jabłoński – 1:23,26
 15. Marek Całkowski – 1:25,40
 16. Piotr Starzyk – 1:25,61
 17. Daniel Nowicki – 1:31,28
 18. Sławomir Pyza – 1:36,19
 19. Oskar Ludwicki – 1:42,32
 20. Michał Wawrzyniak – 1:45,73
 21. Łukasz Bajor – 1:48,22
 22. Wojciech Andrzejczak – 1:51,63
 23. Stanisław Kukliński – 2:32,10
Skip to content